Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 5 czerwca 2018 r.

Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE ZARZĄD GŁÓWNY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000029971

NIP

5252083904

REGON

000827389

Data rejestracji

10 sierpnia 2001 r.

Adres siedziby

Nowy Świat 72 / 160, 00-330 Warszawa, Polska

Cel działania

Uprawnianie i krzewienie nauk filozoficznych

Przedmiot działalności
Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Prowadzenie wykładów naukowych i popularno naukowych.

  • Odbywanie zebrań naukowo-dydak-dyskusyjnych.

  • Organizowanie zjazdów naukowych.

  • Prowadzenie bibliotek dzieł filozoficznych oraz dzieł pomocniczych przy studiowaniu nauk filozoficznych.

  • Działalność wydawnicza

  • Reprezentowanie potrzeb nauk filozoficznych wobec władz i społeczeństwa.

  • Udział w pracach instytucji międzynarodowych służących uprawianiu i krzewieniu nauk filozoficznych.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zaciąganie zobowiązań w imieniu towarzystwa wymaga dla ich ważności podpisów przewodniczącego zarządu głównego lub jego zastępcy oraz skarbnika.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 269 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY