FUNDACJA

Numer KRS

0000299272

Numer NIP

7010109512

Numer REGON

141317325

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Data przyznania statusu OPP

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

ul. Nowogrodzka 10 / 8

00-511 Warszawa

Polska

Działalność według PKD
  • 90, 04, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
  • 47, 99, Z, SPRZEDAŻ DZIEŁ SZTUKI NABYTYCH W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM DZIAŁAŃ STATUTOWYCH FUNDACJI
  • 90, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
  • 90, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
  • 90, 03, Z, ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA