Nazwa pełna

FUNDACJA ARTIS CAUSAE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000299272

NIP

7010109512

REGON

141317325

Data rejestracji

14 lutego 2008 r.

Adres siedziby

Nowogrodzka 10 / 8, 00-511 Warszawa, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: a) udostępnienie wysokiej jakości edukacji i kultury dzieciom oraz młodzieży, która na co dzień nie ma do niej dostępu; B) działania związane z promowaniem działalności artystycznej; C) działalność charytatywna i opiekuńcza nad dziećmi i młodzieżą, których sytuacja rodzinna uniemożliwia im równy start w dorosłe życie; D) pomoc społeczna na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz umożliwienie im rozwoju duchowego, intelektualnego oraz fizycznego; E) działania na rzecz ochrony zabytków nieruchomych i ruchomych.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu fundacji składa jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009