Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 17.06.2020

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 16.06.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 27.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 06.11.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 01.04.2015

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 01.04.2016

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 28.03.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 16.07.2013

  01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 25.07.2102

  01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 03.06.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 29.06.2010

  01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.