Poprzednio

PCC CONTAINERS

Sprawozdanie za rok 2021 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 21.04.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 19.04.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 30.04.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 15.04.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 29.05.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 06.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 22.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 29.05.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 25.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 10.07.2013

  Od 01. 01. 2012r. Do 31. 12. 2012r.

 • 12.07.2012

  01. 01. 2011r. Do 31. 12. 2011r.

 • 19.05.2011

  Od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

 • 08.07.2010

  01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 07.07.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 11.07.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2012r. Do 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. Do 31. 12. 2011r.

 • Od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2012r. Do 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. Do 31. 12. 2011r.

 • Od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2012r. Do 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. Do 31. 12. 2011r.

 • Od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 29.05.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 06.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 22.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 29.05.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 25.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  32539332

  Uprzywilejowanie

  32539332 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDĄ Z NICH UPRAWNIA DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  28269668

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE SERII C

  Liczba akcji w serii

  6756556

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  10000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE SERII E

  Liczba akcji w serii

  26000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE SERII F

  Liczba akcji w serii

  33895723

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE