Nazwa pełna

WROCŁAWSKIE MIESZKANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000291108

NIP

8982123598

REGON

020610504

Adres siedziby

Namysłowska 8, 50-304 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 października 2007 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

44,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu, 2) w przypadku zarządu wieloosobowego - 2 (słownie: dwóch) członków zarządu albo 1 (słownie: jeden) członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • PREZYDENT WROCŁAWIA PEŁNIĄCY FUNKCJĘ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  44,3 mln zł

  Liczba udziałów

  44288

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 27 sierpnia 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA (ART.109(4) §1 K.C.) - PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

 • Od 26 lutego 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA (ART.109(4) §1 K.C.) - PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

 • Od 26 lutego 2021 r.

  PROKURA ŁĄCZNA (ART.109(4) §1 K.C.) - PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

20,6 mln zł

2020 r.

40,3 mln zł

2019 r.

15 mln zł

2018 r.

13,6 mln zł

2017 r.

12,7 mln zł

2016 r.

13 mln zł

2015 r.

12,3 mln zł

2014 r.

12,3 mln zł

2013 r.

49,1 tys. zł

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
49,1 tys. zł 12,3 mln zł 12,3 mln zł 13 mln zł 12,7 mln zł 13,6 mln zł 15 mln zł 40,3 mln zł 20,6 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007