Nazwa pełna

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000289768

NIP

9442051648

REGON

356375388

Adres siedziby

Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 października 2007 r.

Kapitał zakładowy

21,2 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

21,2 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

0 zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Spółka notowana na GPW

Skrót:

FRO

Liczba wyemitowanych akcji:

21,2 mln

Wartość rynkowa:

656,4 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

25,7 tys. zł

2020 r.

81 tys. zł

2019 r.

114,4 tys. zł

2018 r.

111,7 tys. zł

2017 r.

98,1 tys. zł

2016 r.

89,2 tys. zł

2010 r.

183,7 tys. zł

2008 r.

26,7 tys. zł

2007 r.

40 tys. zł

2006 r.

15,1 tys. zł

2006
2007
2008
2010
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15,1 tys. zł 40 tys. zł 26,7 tys. zł 183,7 tys. zł 89,2 tys. zł 98,1 tys. zł 111,7 tys. zł 114,4 tys. zł 81 tys. zł 25,7 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.FERRO-GROUP.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007