Dane aktualne

Nazwa pełna

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 października 2007 r.

KRS

0000289768

NIP

9442051648

REGON

356375388

Kapitał zakładowy

21.2 mln zł

Kapitał wpłacony

21.2 mln zł

Adres siedziby

Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych I klimatyzacyjnych

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych I szklanych oraz środków czyszczących

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu I dodatkowego wyposażenia hydraulicznego I grzejnego

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

 • Sprzedaż hurtowa odpadów I złomu

 • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pozostałe badania I analizy techniczne

 • Naprawa I konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego I ogrodniczego

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

 • PREZES ZARZĄDU

  Zawieszony/a

  NIE

 • WICEPREZES ZARZĄDU

  Zawieszony/a

  NIE

 • WICEPREZES

  Zawieszony/a

  NIE

 • WICEPREZES ZARZĄDU

  Zawieszony/a

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007

Ta organizacja ma jeszcze 15 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »