Nazwa pełna

E-MUZYKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000283018

NIP

5252283968

REGON

015589685

Adres siedziby

Marszałkowska 116 / 122, 00-017 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

17 lipca 2007 r.

Kapitał zakładowy

1,4 mln zł

Kapitał wpłacony

1,4 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

0 zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu działających łącznie albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

41 tys. zł

2011 r.

915,8 tys. zł

2010 r.

1,4 tys. zł

2010
2011
2020
1,4 tys. zł 915,8 tys. zł 41 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.E-MUZYKA.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007