Nazwa pełna

POMORSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000264374

NIP

5862179689

REGON

220307372

Adres siedziby

Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 września 2006 r.

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Kapitał zakładowy

2,9 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy,do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  2,9 mln zł

  Liczba udziałów

  19097

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 29 grudnia 2015 r.

  ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA - DZIAŁANIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

5,2 mln zł

2021 r.

5,4 mln zł

2020 r.

5,3 mln zł

2019 r.

4,9 mln zł

2018 r.

3,8 mln zł

2017 r.

3,1 mln zł

2016 r.

1,5 mln zł

2008 r.

10,4 tys. zł

2006 r.

36,2 tys. zł

2006
2008
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
36,2 tys. zł 10,4 tys. zł 1,5 mln zł 3,1 mln zł 3,8 mln zł 4,9 mln zł 5,3 mln zł 5,4 mln zł 5,2 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006