Nazwa pełna

"MISAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000264049

NIP

5471934012

REGON

070895360

Adres siedziby

Drobniewicza 63, 43-309 Bielsko-Biała, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 września 2006 r.

Kapitał zakładowy

300 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 20 września 2006 r.

  1.500 udziałów o wartości 100 złotych każdy, o łącznej wartości 150.000,00 zł

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

 • Od 13 lutego 2007 r.

  Wartość udziałów

  150 tys. zł

  Liczba udziałów

  1500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3075 SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006