Nazwa pełna

IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

KRS

0000026052

NIP

5260307560

REGON

011063638

Adres siedziby

Rondo Ignacego Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

11 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

156,8 mln zł

Kapitał wpłacony

156,8 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

276 tys. zł

Status podatnika VAT
Kuratorzy
  • Podstawa powołania i zakres działania

    Postanowienie sądu rejonowego dla m. St. Warszawy w warszawie, wydział xviii gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 26. 07. 2022 r. , xviii gu wa1m/gu/109/2022, kurator ustanowiony dla idea bank spółka akcyjna w warszawie na podstawie art. 429 ust. 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 prawo upadłościowe

    Data powołania

    26.07.2022

Spółka notowana na GPW

Skrót:

IDA

Liczba wyemitowanych akcji:

78,4 mln

Wartość rynkowa:

124,5 mln zł

Decyzje UOKiK

10 lipca 2020 r.

RKT-2/2020

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

10 lipca 2020 r.

RKT-3/2020

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

12,6 mld zł

2017 r.

12,4 tys. zł

2009 r.

6,8 tys. zł

2004 r.

33,9 tys. zł

2004
2009
2017
2021
33,9 tys. zł 6,8 tys. zł 12,4 tys. zł 12,6 mld zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 32215 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY, UL. ŚWIETOKRZYSKA 12, 00-916 WARSZAWA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1992