Nazwa pełna

IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000026052

NIP

5260307560

REGON

011063638

Adres siedziby

Rondo Ignacego Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

11 lipca 2001 r.

Kapitał zakładowy

156,8 mln zł

Kapitał wpłacony

156,8 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

276 tys. zł

Status podatnika VAT
Spółka notowana na GPW

Skrót:

IDA

Liczba wyemitowanych akcji:

78,4 mln

Wartość rynkowa:

124,5 mln zł

Decyzje UOKiK

10 lipca 2020 r.

RKT-2/2020

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

10 lipca 2020 r.

RKT-3/2020

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

12,6 mld zł

2017 r.

12,4 tys. zł

2009 r.

6,8 tys. zł

2004 r.

33,9 tys. zł

2004
2009
2017
2021
33,9 tys. zł 6,8 tys. zł 12,4 tys. zł 12,6 mld zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 32215 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTROWY, UL. ŚWIETOKRZYSKA 12, 00-916 WARSZAWA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1992