Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 30.09.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 12.10.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 09.06.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 21.12.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 10.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 14.04.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 10.05.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 24.03.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 09.04.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 09.05.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 25.05.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 10.05.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 24.06.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 02.07.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 30.06.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 13.09.2007

  01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 17.07.2006

  01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 18.07.2005

  01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 16.07.2004

  01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 16.07.2003

  01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 08.07.2002

  01. 02. 2001-31. 12. 2001

 • 06.06.2001

  01. 01. 2000 - 31. 12. 2000

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 01. 02. 2001-31. 12. 2001

 • 01. 01. 2000 - 31. 12. 2000

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 01. 02. 2001-31. 12. 2001

 • 01. 01. 2000 - 31. 12. 2000

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 01. 02. 2001-31. 12. 2001

 • 01. 01. 2000 - 31. 12. 2000

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • 30.09.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 12.10.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 09.06.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 10.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 20.12.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 14.04.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 10.05.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  1051200

  Uprzywilejowanie

  LICZBA AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH: 1.051.200 RODZAJ UPRZYWILEJOWANIA: - CO DO PRAWA GŁOSU: KAŻDEJ AKCJI PRZYSŁUGUJĄ DWA GŁOSY; - CO DO DYWIDENDY: WYSOKOŚĆ DYWIDENDY ZA AKCJE UPRZYWILEJOWANE JEST WYPŁACANA W MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI OKREŚLONEJ W ARTYKULE 353 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH; - CO DO PIERWSZEŃSTWA POKRYCIA MAJĄTKU SPÓŁKI POZOSTAŁEGO PO ZASPOKOJENIU WIERZYCIELI W RAZIE LIKWIDACJI BANKU.

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  2500000

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  1250000

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  2500000

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  1500000

 • Nazwa serii

  F

  Liczba akcji w serii

  1071429

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  8385968

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE SERII H

  Liczba akcji w serii

  8385967

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE SERII I

  Liczba akcji w serii

  12028594

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE SERII J

  Liczba akcji w serii

  9794872

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE SERII K

  Liczba akcji w serii

  4744526

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE SERII L

  Liczba akcji w serii

  14598541

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE SERII M

  Liczba akcji w serii

  10590884

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE