Nazwa pełna

NAFTOREMONT - NAFTOBUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000260412

NIP

5252368943

REGON

140593106

Adres siedziby

Zglenickiego 46, 09-411 Płock, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

12 lipca 2006 r.

Kapitał zakładowy

11,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W razie gdy zarząd jest więcej niż jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu zarządu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • WICEPREZES ZARZĄDU NAFTOREMONT-NAFTOBUDOWA SP. Z O.O.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

23,1 tys. zł

2020 r.

1,2 mln zł

2019 r.

131,6 tys. zł

2016 r.

8,4 tys. zł

2016
2019
2020
2022
8,4 tys. zł 131,6 tys. zł 1,2 mln zł 23,1 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

4,1 mln zł

1,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006