Nazwa pełna

GERDA INVESTMENTS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000246838

NIP

6751341644

REGON

120196125

Data rejestracji

12 grudnia 2005 r.

Data ostatniej zmiany

10 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Sokołowska 49, Sokołów, 05-806 Komorów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Przedmiot pozostałej działalności
 • Zakładanie stolarki budowlanej

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu I dodatkowego wyposażenia hydraulicznego I grzejnego

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • Od 12 grudnia 2005 r.

  500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 12 grudnia 2005 r.

  500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006