Nazwa pełna

A-CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000243004

NIP

9452046531

REGON

120115109

Adres siedziby

Józefa Chełmońskiego 206, 31-348 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 października 2005 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Gdy zarząd spółki składa się z jednej osoby, osoba ta uprawniona jest do samodzielnej reprezentacji spółki. Gdy zarząd spółki składa się z dwóch lub większej ilości osób, do reprezentacji spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 11 października 2005 r.

  Wartość udziałów

  15,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  31

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 października 2005 r.

  Wartość udziałów

  15,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  31

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 11 października 2005 r.

  Wartość udziałów

  15,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  31

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

27 tys. zł

2021 r.

36 tys. zł

2020 r.

141,4 tys. zł

2019 r.

32 tys. zł

2018 r.

23,6 tys. zł

2017 r.

7,7 tys. zł

2016 r.

91 tys. zł

2015 r.

13,6 tys. zł

2013 r.

4,6 tys. zł

2010 r.

113 tys. zł

2006 r.

445,1 zł

2006
2010
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
445,1 zł 113 tys. zł 4,6 tys. zł 13,6 tys. zł 91 tys. zł 7,7 tys. zł 23,6 tys. zł 32 tys. zł 141,4 tys. zł 36 tys. zł 27 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005