Poprzednio

JOHNSON CONTROLS SIEMIANOWICE

Nazwa pełna

ADIENT SEATING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000236927

NIP

5862148358

REGON

220066313

Adres siedziby

Krupanka 93, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

24 czerwca 2005 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

229,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeśli zarząd spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: a) prezes zarządu spółki - samodzielnie, b) dwaj inni członkowie zarządu bądź członek zarządu i prokurent - działający łącznie

 • Od 9 lipca 2007 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – CZŁONEK ZARZĄDU

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  229,7 mln zł

  Liczba udziałów

  459483

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
 • Od 4 października 2011 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z DRUGIM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

 • Od 22 grudnia 2015 r.

  PROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA (DWUOSOBOWA Z INNYM PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ODDZIAŁU SPÓŁKI W BIERUNIU)

 • Od 29 sierpnia 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA(DWUOSOBOWA Z INNYM PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ODDZIAŁU SPÓŁKI W BIERUNIU)

 • Od 15 czerwca 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

 • Od 24 kwietnia 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA ODDZIAŁOWA (DWUOSOBOWA Z INNYM PROKURENTEM ODDZIAŁOWYM ODDZIAŁU SPÓŁKI W BIERUNIU)

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

173,8 tys. zł

2017 r.

2,8 mln zł

2015 r.

10,6 mln zł

2014 r.

12 mln zł

2013 r.

3,4 mln zł

2010 r.

5,3 mln zł

2008 r.

1,1 mln zł

2007 r.

3,3 mln zł

2006 r.

70,5 tys. zł

2006
2007
2008
2010
2013
2014
2015
2017
2020
70,5 tys. zł 3,3 mln zł 1,1 mln zł 5,3 mln zł 3,4 mln zł 12 mln zł 10,6 mln zł 2,8 mln zł 173,8 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.09.2006