Poprzednio

GETIN SERVICES

Nazwa pełna

GETIN FLEET SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000222133

NIP

8971699432

REGON

933036760

Adres siedziby

Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

20 listopada 2004 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

3 mln zł

Kapitał wpłacony

3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 4 maja 2020 r.

    PROKURA ŁĄCZNA - Z DRUGIM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2007 r.

2,9 tys. zł

2006 r.

1,6 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.GETINFLEET.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005