Nazwa pełna

PHH HOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000219989

NIP

6762278406

REGON

356882180

Adres siedziby

Żwirki I Wigury 1J, 00-906 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 października 2004 r.

Kapitał zakładowy

132,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu, działającego wraz z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 12 lutego 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

 • Od 12 lutego 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

 • Od 4 marca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

 • Od 4 marca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

 • Od 4 marca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,6 mln zł

2021 r.

4,3 mln zł

2020 r.

24,4 tys. zł

2019 r.

5,8 tys. zł

2018 r.

11,5 tys. zł

2017 r.

17,8 tys. zł

2016 r.

20,7 tys. zł

2015 r.

166,4 tys. zł

2014 r.

165 tys. zł

2013 r.

1,5 tys. zł

2012 r.

13 tys. zł

2011 r.

9 tys. zł

2010 r.

3,8 tys. zł

2008 r.

27,2 tys. zł

2007 r.

7,5 tys. zł

2006 r.

20,9 tys. zł

2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20,9 tys. zł 7,5 tys. zł 27,2 tys. zł 3,8 tys. zł 9 tys. zł 13 tys. zł 1,5 tys. zł 165 tys. zł 166,4 tys. zł 20,7 tys. zł 17,8 tys. zł 11,5 tys. zł 5,8 tys. zł 24,4 tys. zł 4,3 mln zł 2,6 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005