Nazwa pełna

"MILAREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000209848

NIP

8392756807

REGON

771483688

Adres siedziby

Braci Staniuków 36, 76-200 Słupsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 czerwca 2004 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

59,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 • Od 11 lipca 2011 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

 • PREZES ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Zysk z działalności gospodarczej

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  🇱🇮

  Rezydencja

  🇱🇮

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  59,5 mln zł

  Liczba udziałów

  119020

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

6,9 mln zł

2017 r.

462,2 tys. zł

2016 r.

133 tys. zł

2015 r.

137,9 tys. zł

2014 r.

132,7 tys. zł

2013 r.

135,8 tys. zł

2013
2014
2015
2016
2017
2020
135,8 tys. zł 132,7 tys. zł 137,9 tys. zł 133 tys. zł 462,2 tys. zł 6,9 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1853 SĄD REJONOWY W SŁUPSKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003