Nazwa pełna

BIZTECH KONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000205063

NIP

5262756894

REGON

015707446

Data rejestracji

27 kwietnia 2004 r.

Adres siedziby

Mołdawska 9, 02-127 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2,5 mln zł

Kapitał docelowy

1,3 mln zł

Kapitał wpłacony

2,5 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie dwaj członkowie zarządu działający łącznie członek zarzadu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Adres www

WWW.BIZTECH.PL

Adres e-mail

INFO@BIZTECH.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004