Nazwa pełna

POLOMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000204601

NIP

5562125117

REGON

091562862

Adres siedziby

20, Giebnia, 88-170 Pakość, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 kwietnia 2004 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

432 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd składa się z jednego członka jest on uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki. W razie powołania zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki uprawnionych jest łącznie dwóch członków zarządu lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

90,5 tys. zł

2016 r.

3,2 tys. zł

2015 r.

2,3 tys. zł

2010 r.

65,1 tys. zł

2009 r.

10,2 tys. zł

2008 r.

21,5 tys. zł

2007 r.

58,3 tys. zł

2005 r.

89,5 tys. zł

2005
2007
2008
2009
2010
2015
2016
2020
89,5 tys. zł 58,3 tys. zł 21,5 tys. zł 10,2 tys. zł 65,1 tys. zł 2,3 tys. zł 3,2 tys. zł 90,5 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4154 SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015