Nazwa pełna

POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BYDGOSZCZY "POLSKIE RADIO POMORZA I KUJAW" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000183992

NIP

5540316293

REGON

090449804

Adres siedziby

Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

17 grudnia 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

703,9 tys. zł

Kapitał wpłacony

703,9 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Udział Skarbu Państwa

100 %

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 24 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

14 mln zł

2021 r.

16,2 mln zł

2020 r.

15,8 mln zł

2019 r.

13 mln zł

2018 r.

10 mln zł

2017 r.

12,8 mln zł

2016 r.

9,3 mln zł

2014 r.

8,6 mln zł

2013 r.

11,3 mln zł

2010 r.

30,8 tys. zł

2008 r.

3,9 tys. zł

2007 r.

1,5 tys. zł

2006 r.

5,4 tys. zł

2005 r.

2,8 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2010
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,8 tys. zł 5,4 tys. zł 1,5 tys. zł 3,9 tys. zł 30,8 tys. zł 11,3 mln zł 8,6 mln zł 9,3 mln zł 12,8 mln zł 10 mln zł 13 mln zł 15,8 mln zł 16,2 mln zł 14 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.RADIOPIK.PL

Adres e-mail

RADIO@RADIOPIK.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3051 SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015