Nazwa pełna

MSU CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000182803

NIP

9671179864

REGON

093167578

Adres siedziby

Plac Piastowski 3, 85-012 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 grudnia 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

200 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu wspólnie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
  • Od 2 czerwca 2017 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

88,4 tys. zł

2022 r.

213 tys. zł

2021 r.

277,5 tys. zł

2020 r.

2,5 mln zł

2019 r.

8,2 mln zł

2018 r.

7 mln zł

2017 r.

5,2 mln zł

2016 r.

3,8 mln zł

2015 r.

3,1 mln zł

2014 r.

1,7 mln zł

2013 r.

1,4 mln zł

2012 r.

672,3 tys. zł

2011 r.

1,8 tys. zł

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,8 tys. zł 672,3 tys. zł 1,4 mln zł 1,7 mln zł 3,1 mln zł 3,8 mln zł 5,2 mln zł 7 mln zł 8,2 mln zł 2,5 mln zł 277,5 tys. zł 213 tys. zł 88,4 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015