Nazwa pełna

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

KRS

0000180268

NIP

6440018800

REGON

001232913

Adres siedziby

Zielona 19, 41-215 Sosnowiec, Polska

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

Data rejestracji

27 stycznia 2004 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli za spółdzielnię składają łącznie dwaj członkowie zarządu albo jeden członek zarządu i pełnomocnik

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

726,2 tys. zł

2015 r.

13,5 tys. zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

1,8 mln zł

1,2 mln zł

2007 - 2013

2

9,2 mln zł

3,5 mln zł

Łącznie

4

11 mln zł

4,8 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI 978 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO REJESTROWY