Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

1,8 mln zł

1,2 mln zł

2007 - 2013

2

9,2 mln zł

3,5 mln zł

Łącznie

4

11 mln zł

4,8 mln zł