Nazwa pełna

CENTRUM KART SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000169260

NIP

5272411286

REGON

015514300

Data rejestracji

3 września 2003 r.

Adres siedziby

Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

26,8 mln zł

Kapitał wpłacony

26,8 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2011 r.

2 tys. zł

2010 r.

6,6 tys. zł

2006 r.

4,7 tys. zł

2006
2010
2011
4,7 tys. zł 6,6 tys. zł 2 tys. zł
Beneficjenci rzeczywiści
Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Inne dane

Adres www

WWW.CENTRUMKART.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003