Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 26, obowiązujące od 21 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

"EKO-AL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000164136

NIP

7811736230

REGON

634522450

Data rejestracji

10 czerwca 2003 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Sytkowska 43 / 10, 60-413 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Przedmiot pozostałej działalności
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

 • Demontaż wyrobów zużytych

 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

 • Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

 • Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd spółki jest jednoosobowy.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 10 czerwca 2003 r.

  Wartość udziałów

  3 tys. zł

  Liczba udziałów

  3

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 8 kwietnia 2013 r.

  1/2 z 3 udziałów o łącznej wysokości 3.000 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 8 kwietnia 2013 r.

  1/4 z 3 udziałów o łącznej wysokości 3.000 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 8 kwietnia 2013 r.

  1/4 z 3 udziałów o łącznej wysokości 3.000 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004