Nazwa pełna

CENTRUM WYSZKOLENIA JEŹDZIECKIEGO HIPODROM WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000159246

NIP

7811000463

REGON

630234575

Adres siedziby

Lutycka 34, 60-415 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 maja 2003 r.

Kapitał zakładowy

26,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • USTAWA Z DNIA 08.03.1990R O SAMORZĄDZIE GMINNYM( DZ.U.1990 NR 16 POZ.95 ZE ZMIANAMI)

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

125,3 tys. zł

2022 r.

112 tys. zł

2021 r.

108,1 tys. zł

2020 r.

104,6 tys. zł

2019 r.

34 tys. zł

2018 r.

16,7 tys. zł

2017 r.

262,8 tys. zł

2014 r.

1,8 tys. zł

2013 r.

24,5 tys. zł

2009 r.

200,4 tys. zł

2004 r.

1,2 tys. zł

2003 r.

2,1 tys. zł

2003
2004
2009
2013
2014
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,1 tys. zł 1,2 tys. zł 200,4 tys. zł 24,5 tys. zł 1,8 tys. zł 262,8 tys. zł 16,7 tys. zł 34 tys. zł 104,6 tys. zł 108,1 tys. zł 112 tys. zł 125,3 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8847 SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002