Nazwa pełna

"CENTRUM WOLNOCŁOWE WSCHÓD-ZACHÓD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000143322

NIP

8381546207

REGON

750096309

Data rejestracji

7 stycznia 2003 r.

Data ostatniej zmiany

13 września 2019 r.

Adres siedziby

Farbyczna 6/10, 96-320 Mszczonów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

3.8 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pobór, uzdatnianie I dostarczanie wody

 • Transport drogowy towarów

 • Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

 • Działalność pozostałych agencji transportowych

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów I wyrobów tytoniowych

 • Przygotowywanie I podawanie napojów

 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych I bezalkoholowych

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 7 stycznia 2003 r.

  7.674 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.837.000,00ZŁ.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

WWW.WOC-MSZCZONOW.PL

Adres e-mail

CWWZ@WOC-MSZCZONOW.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1072 SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH