Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "OKNOPLAST - KRAKÓW"

Nazwa pełna

OKNOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000141430

NIP

6780038167

REGON

350661450

Adres siedziby

117, Ochmanów, 32-003 Podłęże, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 listopada 2002 r.

Kapitał zakładowy

105 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu upoważniony jest do działania samodzielnie i jednoosobowo, z ty, zastrzeżeniem, że w przypadku czynności oraz decyzji pociągających za sobą zaciąganie zobowiązań finansowych lub rozporządzanie prawem przekraczających 250. 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, za wyjątkiem sytuacji gdy występuje prezes zarządu, który upoważniony jest zawsze do działania samodzielnie i jednoosobowo

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  wspólnik spółki z o.o.

  wspólnik spółki z o.o.

  wspólnik spółki z o.o.

  wspólnik spółki z o.o.

  wspólnik spółki z o.o.

  wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 28 listopada 2002 r.

  Wartość udziałów

  59,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  239

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 17 lutego 2011 r.

  Wartość udziałów

  40 tys. zł

  Liczba udziałów

  160

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

19,5 mln zł

2021 r.

1,1 mln zł

2020 r.

56,2 tys. zł

2017 r.

4,6 tys. zł

2016 r.

32,2 tys. zł

2014 r.

421,6 tys. zł

2011 r.

14,9 tys. zł

2010 r.

20,4 mln zł

2008 r.

309 zł

2007 r.

20 tys. zł

2006 r.

1,3 mln zł

2005 r.

1,4 mln zł

2004 r.

25,8 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2014
2016
2017
2020
2021
2022
25,8 tys. zł 1,4 mln zł 1,3 mln zł 20 tys. zł 309 zł 20,4 mln zł 14,9 tys. zł 421,6 tys. zł 32,2 tys. zł 4,6 tys. zł 56,2 tys. zł 1,1 mln zł 19,5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 5233 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002