Nazwa pełna

AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000014115

NIP

7311821205

REGON

472871255

Adres siedziby

Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

23 maja 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

26,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki w zakresie praw i obowiązków majątkowych, jak i niemajątkowych oraz podpisywania w jej imieniu uprawnionych jest dwóch członków zarządu albo członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

12 września 2018 r.

DKK-164/2018

Kontrola koncentracji

29 grudnia 2017 r.

RBG-10/2017

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE UDZIAŁOWCEM MNIEJSZOŚCIOWYM

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 10 lutego 2014 r.

  Wartość udziałów

  7,9 mln zł

  Liczba udziałów

  126097

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 lutego 2014 r.

  Wartość udziałów

  7,9 mln zł

  Liczba udziałów

  126097

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 lutego 2014 r.

  Wartość udziałów

  7,9 mln zł

  Liczba udziałów

  126097

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

21,9 mln zł

2020 r.

13 mln zł

2011 r.

10,8 tys. zł

2010 r.

10,7 tys. zł

2009 r.

2,3 mln zł

2007 r.

1,9 tys. zł

2006 r.

3,9 tys. zł

2004 r.

24,5 tys. zł

2004
2006
2007
2009
2010
2011
2020
2021
24,5 tys. zł 3,9 tys. zł 1,9 tys. zł 2,3 mln zł 10,7 tys. zł 10,8 tys. zł 13 mln zł 21,9 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

10 mln zł

2,8 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8072 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001