Nazwa pełna

AMW TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "KWATERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000140528

NIP

5262675121

REGON

015296322

Adres siedziby

Starościńska 1, 02-516 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 listopada 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

525,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu, działającego wraz z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • PREZES AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO, KTÓRA WYKONUJE PRAWA I OBOWIĄZKI SKARBU PAŃSTWA, JAKO JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • 105.092 udziały o łącznej wartości 525.460.000,- złotych

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 34 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 26 października 2020 r.

  PROKURA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

19,2 mln zł

2020 r.

15 tys. zł

2018 r.

220 tys. zł

2009 r.

1,9 tys. zł

2007 r.

576 zł

2007
2009
2018
2020
2021
576 zł 1,9 tys. zł 220 tys. zł 15 tys. zł 19,2 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002