Dane aktualne

Nazwa pełna

ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO IM. KAZIMIERZA STASZEWSKIEGO W PABIANICACH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

22 listopada 2002 r.

KRS

0000140343

NIP

7310006992

REGON

470556970

Adres siedziby

Traugutta 2, 95-200 Pabianice, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność organizatorów turystyki

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność agentów turystycznych

  • Działalność pośredników turystycznych

  • Wynajem I dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Pozostała działalność wydawnicza

Zarząd Oddziału Pttk Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw I obowiązków oddziału oraz dla udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie I podpisy dwóch osób spośród grona obejmującego prezesa, wiceprezesów, sekretarza, skarbnika lub innych umocowanych przez zarząd jego członków.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ DZIAŁ "A" NR 210 SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI I WYDZIAŁ CYWILNY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004

Ta organizacja ma jeszcze 30 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »