SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS

0000137936

Numer NIP

7822251134

Numer REGON

634385153

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Kapitał zakładowy

150 tys.

ul. Liliowa 9

Wielka Wieś

64-320 Buk

Polska

Organ reprezentacji
Działalność według PKD
  • 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
  • 69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
  • 71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
  • 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
  • 01, 62, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
  • 10, 91, Z, PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
  • 46, 21, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
  • 46, 23, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT
  • 46, 75, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
  • 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Wspólnicy