Nazwa pełna

DM QUALITAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000137936

NIP

7822251134

REGON

634385153

Adres siedziby

Liliowa 9, 64-320 Buk, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Pozostałe badania I analizy techniczne

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność usługowa wspomagająca chów I hodowlę zwierząt gospodarskich

 • Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

 • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion I pasz dla zwierząt

 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Kapitał

Wysokość kapitału zakładowego

150 tys. zł

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki, upoważniony jest - przy zarządzie wieloosobowym - samodzielnie każdy członek zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego - spółkę reprezentuje samodzielnie jedyny członek zarządu.

Wspólnicy
 • 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • 21. 12. 2016r. , notariusz olaf peretiatkowicz, kancelaria notarialna w poznanu, rep. A nr 10. 028/2016 - zmieniono: §6, §8 umowy spółki

 • 26. 01. 2012 r. , asesor notarialny dorota tupaj - upoważniony zastępca notariusza olafa peretiatkowicza, kancelaria notarialna w poznaniu, rep. A nr 830/2012 zmieniono par. 6 umowy spółki

 • Akt notarialny z dnia 04. 06. 2007 r. , repertorium a numer 5926/2007, notariusz olaf peretiatkowicz ul. Libelta 1a, 61-706 poznań, sprostowany aktem notarialnym z dnia 25. 07. 2007 r. , rep. A nr 9350/2007, zmiana par. 3 umowy spółki.

 • 01 luty 2007 r. , notariusz olaf peretiatkowicz, kancelaria notarialna w poznaniu, rep. A nr 1047/2007, zmiana § 3 umowy spółki.

 • Akt notarialny z dnia 07. 03. 2005 r. , sporządzony przez notariusza marka kolasę w kancelarii notarialnej marek kolasa-notariusz, paweł kolasa-notariusz spółka cywilna w poznaniu, rep. A nr 3386/2005 sprostowany aktem notarialnym z dnia 28. 04. 2005 r. Przez notariusza marka kolasę w kancelarii notarialnej marek kolasa - notariusz, paweł kolasa notariusz spółka cywilna w poznaniu, rep. A nr 6502/2005. Zmieniono: § 3, § 6, § 7, § 8, wykreślono: § 9, § 21 ust. 5 oraz przyjęto tekst jednolity umowy spółki.

 • Akt notarialny sporządzony przez notariusza violettę ziółkowską w kancelarii notarialnej violetty ziółkowskiej w ostrowie wlkp. Przy ul. Sądowej 3. Akt notarialny z dnia 25. 04. 2003 roku, rep. A nr 1589/2003 - zmieniono par. 3 umowy spółki.

 • Akt notarialny z 06. 09. 2002r. Sporządzony w kancelarii notarialnej violetty ziółkowskiej w ostrowie wlkp. Przy ul. Sądowej 3, nr repertorium a nr 3189/2002, notariusz violetta ziółkowska; Akt notarialny z 25. 10. 2002r. Sporządzony w kancelarii notarialnej violetty ziółkowskiej rep. A 4018/2002r. , zmieniono par. 2 pkt 2 umowy spółki.

Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 31.03.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 22.12.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 08.05.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 17.06.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 15.05.2013

  01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 05.02.2013

  01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 13.01.2012

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 13.01.2012

  01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 06.08.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 06.08.2009

  01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 23.08.2007

  01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 23.08.2007

  01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 11.04.2005

  01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 29.03.2004

  24. 09. 2002-31. 12. 2003

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 24. 09. 2002-31. 12. 2003

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011r. - 31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 r. - 31. 12. 2004 r.

 • 24. 09. 2002-31. 12. 2003

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

{{ fieldValue.v }}