Dane aktualne

Nazwa pełna

DM QUALITAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 listopada 2002 r.

KRS

0000137936

NIP

7822251134

REGON

634385153

Kapitał zakładowy

150 tys. zł

Adres siedziby

Liliowa 9, 64-320 Buk, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność rachunkowo-księgowa; Doradztwo podatkowe

 • Pozostałe badania I analizy techniczne

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność usługowa wspomagająca chów I hodowlę zwierząt gospodarskich

 • Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

 • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion I pasz dla zwierząt

 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki, upoważniony jest - przy zarządzie wieloosobowym - samodzielnie każdy członek zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego - spółkę reprezentuje samodzielnie jedyny członek zarządu.

Wspólnicy
 • 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Ta organizacja ma jeszcze 6 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »