Nazwa pełna

"ENERGETYKA CIEPLNA-KĘPNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000129000

NIP

6191819635

REGON

250845301

Adres siedziby

Wiosny Ludów 12 / A, 63-600 Kępno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 września 2002 r.

Kapitał zakładowy

11,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku gdy zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd spółki jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli i podpsywania w imieniu spółki uprawniony jest jednoosobowo powołany członek zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  11,5 mln zł

  Liczba udziałów

  10435

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

590 tys. zł

2020 r.

67 tys. zł

2019 r.

5,9 tys. zł

2018 r.

40 tys. zł

2016 r.

526,7 zł

2015 r.

9 tys. zł

2014 r.

90 tys. zł

2013 r.

15 tys. zł

2012 r.

15 tys. zł

2010 r.

124,5 tys. zł

2009 r.

35,4 tys. zł

2008 r.

37,5 tys. zł

2006 r.

23,1 tys. zł

2006
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2018
2019
2020
2022
23,1 tys. zł 37,5 tys. zł 35,4 tys. zł 124,5 tys. zł 15 tys. zł 15 tys. zł 90 tys. zł 9 tys. zł 526,7 zł 40 tys. zł 5,9 tys. zł 67 tys. zł 590 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1895 SĄD REJONOWY W KALISZU, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWO-UPADŁOŚCIOWA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002