Nazwa pełna

"ABA-SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000126996

NIP

5342219738

REGON

015325940

Adres siedziby

35 B, Żuków, 05-824 Grodzisk Mazowiecki, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 sierpnia 2002 r.

Kapitał zakładowy

60 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 17 kwietnia 2009 r.

  Wartość udziałów

  51 tys. zł

  Liczba udziałów

  102

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

 • Od 8 lutego 2022 r.

  Wartość udziałów

  9 tys. zł

  Liczba udziałów

  18

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

2,6 mln zł

2022 r.

5,2 mln zł

2021 r.

5,7 mln zł

2020 r.

7,1 mln zł

2019 r.

8 mln zł

2018 r.

10 mln zł

2017 r.

10,7 mln zł

2016 r.

12,3 mln zł

2015 r.

12,8 mln zł

2014 r.

12,4 mln zł

2013 r.

11,2 mln zł

2012 r.

9,6 mln zł

2011 r.

8,4 mln zł

2010 r.

8,7 mln zł

2009 r.

7,2 mln zł

2008 r.

5,1 mln zł

2007 r.

3,5 mln zł

2006 r.

2,1 mln zł

2005 r.

1,5 mln zł

2004 r.

543,2 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
543,2 tys. zł 1,5 mln zł 2,1 mln zł 3,5 mln zł 5,1 mln zł 7,2 mln zł 8,7 mln zł 8,4 mln zł 9,6 mln zł 11,2 mln zł 12,4 mln zł 12,8 mln zł 12,3 mln zł 10,7 mln zł 10 mln zł 8 mln zł 7,1 mln zł 5,7 mln zł 5,2 mln zł 2,6 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002