Nazwa pełna

SAINT-GOBAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000124376

NIP

5262297860

REGON

014904535

Adres siedziby

Szklanych Domów 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

24 lipca 2002 r.

Kapitał zakładowy

210,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jeydny członek zarządu samodzielnie. A w przypadku zarządu wieloosobowego spółka może być reprezentowana przez dwóch członków zarządu działających łącznie, przez jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem albo przez dwóch prokurentów.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

27 stycznia 2020 r.

DKK-33/2020

Kontrola koncentracji

11 października 2018 r.

DNR-260/2018

System oceny zgodności

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 29 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

310,1 tys. zł

2012 r.

8,9 tys. zł

2010 r.

14,3 tys. zł

2009 r.

2,6 tys. zł

2008 r.

2,3 mln zł

2007 r.

12,5 tys. zł

2006 r.

6,4 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2010
2012
2021
6,4 tys. zł 12,5 tys. zł 2,3 mln zł 2,6 tys. zł 14,3 tys. zł 8,9 tys. zł 310,1 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 56194 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY , SĄD GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003