Nazwa pełna

MOST-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000001241

NIP

6570081151

REGON

290527550

Adres siedziby

Wita Stwosza 32 / 5, 02-661 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 marca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

53,8 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków spółki oraz podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: 1)w przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie, 2)w przypadku zarządu wieloosobowego - każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

34,5 tys. zł

2020 r.

272,9 tys. zł

2019 r.

613,5 zł

2018 r.

21,3 tys. zł

2017 r.

11,7 tys. zł

2016 r.

23,4 tys. zł

2014 r.

6,2 tys. zł

2007 r.

30,2 tys. zł

2005 r.

2,8 tys. zł

2005
2007
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2,8 tys. zł 30,2 tys. zł 6,2 tys. zł 23,4 tys. zł 11,7 tys. zł 21,3 tys. zł 613,5 zł 272,9 tys. zł 34,5 tys. zł
Inne dane

Adres www

INFO@MOSTBUD.COM.PL

Adres e-mail

WWW.MOSTBUD.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1578 SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W KIELCACH - SEKCJA REJESTROWA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001