Poprzednio

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SUEZ PIASECZNO

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PIASECZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000122596

NIP

1230878675

REGON

016161080

Adres siedziby

Techniczna 6, 05-500 Piaseczno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 lipca 2002 r.

Kapitał zakładowy

6,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki (składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są: - w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu działający samodzielnie, - w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu działających łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem, któremu zostałą udzielona prokura łączna.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

16 marca 2001 r.

RWA-13/2001

Kontrola koncentracji

28 grudnia 2000 r.

RWA-45/2000

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  6,3 mln zł

  Liczba udziałów

  6260

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

76,3 tys. zł

2022 r.

41,3 mln zł

2021 r.

2,4 mln zł

2021
2022
2023
2,4 mln zł 41,3 mln zł 76,3 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 58845 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002