Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 33, obowiązujące od 3 października 2019 r.

Nazwa pełna

"AMII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000120100

NIP

7280257352

REGON

001347421

Data rejestracji

25 czerwca 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Techniczna 22, 92-518 Łódź, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

 • Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego

 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

 • Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Badania i analizy techniczne

 • Pozostała indywidualna działalność usługowa

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu oraz każdy prokurent samoistny uprawniony jest do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki do kwoty nie przekraczającej 25. 000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki powyżej kwoty 25. 000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) zł wymagane jest współdziałanie członka zarządu i prokurenta albo współdziałanie dwóch prokurentów samoistnych działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 25 czerwca 2002 r.

  Wartość udziałów

  40 tys. zł

  Liczba udziałów

  800

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 czerwca 2002 r.

  Wartość udziałów

  10 tys. zł

  Liczba udziałów

  200

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 890 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002