Nazwa pełna

KOLEJOWI.PL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000118826

NIP

6442866001

REGON

276154516

Adres siedziby

Inwalidów Wojennych 16-18 / Iv, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

21 czerwca 2002 r.

Kapitał zakładowy

500,7 tys. zł

Kapitał wpłacony

0 zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majatkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są: -w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu jednosobowo -w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Inne dane

Adres www

WWW.KOLEJOWI.COM

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 15711 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001