Nazwa pełna

"ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000114188

NIP

5560800796

REGON

091580660

Adres siedziby

Torowa 40, 88-100 Inowrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 maja 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

31,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki oraz podpisywania w jej imieniu umów i zaciągania zobowiązań upoważnionych jest dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
  • 31599 udziałó o łącznej wartości 31599000,00 zł

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

10,6 mln zł

2021 r.

1,8 mln zł

2020 r.

1,3 mln zł

2019 r.

14,9 tys. zł

2018 r.

20,6 tys. zł

2007 r.

756 tys. zł

2007
2018
2019
2020
2021
2022
756 tys. zł 20,6 tys. zł 14,9 tys. zł 1,3 mln zł 1,8 mln zł 10,6 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4223 SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021