Nazwa pełna

"BW HOTEL WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

KRS

0000010915

NIP

8971659817

REGON

932660278

Adres siedziby

Kiełbaśnicza 16-19, 50-110 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 maja 2001 r.

Kapitał zakładowy

20 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku gdy zarząd spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są działający łącznie dwaj członkowie zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

693,9 tys. zł

2021 r.

493,9 tys. zł

2020 r.

30,1 tys. zł

2015 r.

15,3 tys. zł

2014 r.

5,3 tys. zł

2013 r.

445,6 tys. zł

2012 r.

280,9 zł

2011 r.

3 tys. zł

2010 r.

3,9 tys. zł

2008 r.

2,4 tys. zł

2007 r.

560,7 zł

2006 r.

805,3 zł

2005 r.

1,1 tys. zł

2004 r.

1,5 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2020
2021
2022
1,5 tys. zł 1,1 tys. zł 805,3 zł 560,7 zł 2,4 tys. zł 3,9 tys. zł 3 tys. zł 280,9 zł 445,6 tys. zł 5,3 tys. zł 15,3 tys. zł 30,1 tys. zł 493,9 tys. zł 693,9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001