Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 30 stycznia 2024 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA MEDIA W POLSCE

KRS

0001084317

NIP

5862401745

REGON

527576634

Adres siedziby

Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

29 stycznia 2024 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu fundacji upoważnieni są: - prezes zarządu jednoosobowo, - dwóch pozostałych członków zarządu działających łącznie, - członek zarządu wraz z prokurentem działający łącznie.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2024