SPÓŁKA AKCYJNA

Numer KRS

0000010681

Numer NIP

5260250995

Numer REGON

12100784

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

PREZES ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Kapitał zakładowy

3.9 mld

ul. Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Polska

ZARZĄD SPÓŁKI
Organ nadzoru
Działalność według PKD
 • 61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
 • 35, 14, Z, HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
 • 47, 42, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 61, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
 • 61, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
 • 61, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
 • 69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
 • 95, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
 • 62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
 • 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Ten podmiot jest wspólnikiem w:
 • 3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000.000,00 ZŁOTYCH
 • 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
 • 20 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000 000 ZŁOTYCH
 • 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH
 • 12.023 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.023.000,00 ZŁ
 • 31.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.690.501.964,00 ZŁOTYCH
 • 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH
 • 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
 • 970.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJVWARTOŚCI 48.505.000 ZŁ
 • 20.684 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.342.000,00 ZŁ
 • 40.946 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.473.000,00 ZŁ
 • 15000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000.000,00 ZŁOTYCH