Nazwa pełna

ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000010681

NIP

5260250995

REGON

012100784

Adres siedziby

Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 maja 2001 r.

Kapitał zakładowy

3,9 mld zł

Kapitał wpłacony

3,9 mld zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

21,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes łącznie z członkiem zarządu

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

OPL

Liczba wyemitowanych akcji:

1,3 mld

Wartość rynkowa:

9,1 mld zł

Decyzje UOKiK

8 marca 2022 r.

DOZIK-4/2022

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

14 grudnia 2021 r.

DOZIK-13/2021

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

377,4 tys. zł

2020 r.

52,4 mln zł

2019 r.

27,1 tys. zł

2018 r.

265,1 tys. zł

2017 r.

745 mln zł

2016 r.

21,3 mln zł

2014 r.

10,5 mln zł

2013 r.

389,7 zł

2012 r.

39,1 mln zł

2011 r.

958,6 tys. zł

2010 r.

50,7 mln zł

2009 r.

3,4 mln zł

2008 r.

3 mln zł

2007 r.

6,4 mln zł

2006 r.

80,4 tys. zł

2005 r.

1,5 mln zł

2004 r.

336,5 tys. zł

2003 r.

2,6 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2,6 mln zł 336,5 tys. zł 1,5 mln zł 80,4 tys. zł 6,4 mln zł 3 mln zł 3,4 mln zł 50,7 mln zł 958,6 tys. zł 39,1 mln zł 389,7 zł 10,5 mln zł 21,3 mln zł 745 mln zł 265,1 tys. zł 27,1 tys. zł 52,4 mln zł 377,4 tys. zł
Inne dane

Adres www

ORANGE.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 29979 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001