Nazwa pełna

ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000010681

NIP

5260250995

REGON

012100784

Data rejestracji

2 maja 2001 r.

Adres siedziby

Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

3,9 mld zł

Kapitał wpłacony

3,9 mld zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

21,3 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Spółka notowana na GPW

Skrót:

OPL

Liczba wyemitowanych akcji:

1,3 mld

Wartość rynkowa:

9,3 mld zł

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes łącznie z członkiem zarządu

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 29 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 29979 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001