Nazwa pełna

CAPITAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0001057169

NIP

9512577670

REGON

526355322

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 września 2023 r.

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Jeżeli zarząd składa się z jedynego członka zarządu, członek ten reprezentuje spółkę samodzielnie. 2. W okresie, w którym w zarządzie spółki pełni funkcję co najmniej dwóch członków zarządu, spółka jest reprezentowana przez dwóch członków zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 3. Spółka może być reprezentowana przez prezesa zarządu albo wiceprezesa zarządu działających samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  308 tys. zł

  Liczba udziałów

  6160

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  175 tys. zł

  Liczba udziałów

  3500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2024