Nazwa pełna

CAPITAL PARK INVESTMENT MANAGEMENT PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0001048290

NIP

9512573821

REGON

525916882

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

24 lipca 2023 r.

Kapitał akcyjny

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Rada Dyrektorów Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli rada dyrektorów składa się z dwóch lub większej liczby osób, do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch dyrektorów albo jednego dyrektora łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Dyrektorów Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy umowa przyznaje uprawnienia indywidualne określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2024