Nazwa pełna

LOTOS - AIR BP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000104463

NIP

6851983313

REGON

370467702

Data rejestracji

4 kwietnia 2002 r.

Data ostatniej zmiany

24 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Al. Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

13.9 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż hurtowa paliw I produktów pochodnych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali I chemikaliów przemysłowych

 • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Dzierżawa własności intelektualnej I podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentowanie spółki, składanie oświadczeń oraz podpisywanie w imieniu spółki wymaga wspólnych działań dwóch członków zarządu, lub jednego członka zarządu I prokurenta, z wyłączeniem składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu spółki dokumentów odnośnie praw lub zobowiązań nie przekraczających kwoty 10. 000 pln, w których to przypadkach, każdy członek zarządu jest upoważniony do jednoosobowego preprezentowania spółki.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 4 lipca 2007 r.

  1 000 UDZIAŁÓW PO 6.945,00 PLN KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 945 000,00 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 1 000 UDZIAŁÓW PO 6.945,00 PLN KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 945 000,00 PLN

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 874 SĄD REJONOWY W KROŚNIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002