Nazwa pełna

TG-PV1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0001025311

NIP

6783204904

REGON

524740234

Adres siedziby

Ujastek 1, 30-969 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 marca 2023 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu z prokurentem. Jeżeli zarząd spółki jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 15 marca 2023 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 marca 2023 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023