Nazwa pełna

AJP FORMWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0001023732

NIP

8133894710

REGON

524610483

Adres siedziby

Akacjowa 47, 35-113 Rzeszów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 marca 2023 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania i podpisywania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest: w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego - każdy członek zarządu samodzielnie, zaś do składania i podpisywania oświadczeń woli w imieniu spółki w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki powyżej 100. 000 zł upoważniony jest członek zarządu działający wspólnie z prokurentem (reprezentacja łączna)

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 9 marca 2023 r.

  Wartość udziałów

  2,3 tys. zł

  Liczba udziałów

  45

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 9 marca 2023 r.

  Wartość udziałów

  1,1 tys. zł

  Liczba udziałów

  22

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 9 marca 2023 r.

  Wartość udziałów

  1,2 tys. zł

  Liczba udziałów

  23

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 9 marca 2023 r.

  Wartość udziałów

  500 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023