Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE

KRS

0000102287

NIP

5251051977

REGON

000681170

Adres siedziby

Freta 16, 00-227 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

9 kwietnia 2002 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes lub wiceprezes reprezentuje towarzystwo na zewnątrz i podpisuje wraz z sekretarzem lub skarbnikiem zarządu głównego - pisma i dokumenty zobowiązania majątkowe w imieniu towarzystwa zaciągają prezes lub wiceprezes łącznie ze skarbnikiem.

Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Chemicznego Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 22 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

8 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.PTCHEM.PL

Adres e-mail

PTCHEM@PTCHEM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 253 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001